tìm kiếm

CNN quan tâm đến tìm kiếm Cốc Cốc

May 22, 2013

mạng tìm kiếm cốc cốc

Chương trình điểm tin hot trong ngày Outfront (trang nhất) của CNN đã có một đoạn đề cập đến dịch vụ tìm kiếm mới của Việt Nam, Cốc Cốc. Trong một đoạn clip dài 1 phút 41 giây, cắt ra từ chương trình Outfront của CNN, được đăng tải trên YouTube, Erin Burnett cho biết [...]

[Xem bài biết...]
Trang 1 / 11