viec lam 24h

Tài liệu bán hàng : Việc Làm 24H

April 16, 2012

logo-viec-lam-150x150

Đăng tin tìm việc và tuyển dụng hoàn toàn miễn phí. Việc Làm 24H có 100,000 tài khoản thành viên tìm việc và 25,000 nhà tuyền dụng thường xuyên.
Hằng tháng, có 45,000 hồ sơ tìm việc và 8,000 hồ sơ tìm ứng viên được đăng tải.

[Xem bài biết...]
Trang 1 / 11