Phân tích các báo cáo tài chính công ty

by Tuấn Nguyên on 06/06/2013 · 0 comments

 Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số.

1. Giới thiệu chung
2. Phân tích báo cáo tài chính công ty Mĩ
3. Phân tích báo cáo tài chính công ty Việt Nam
4. So sánh và nhận xét
5. Hướng dẫn thực hiện phân tích báo cáo tài chính

Tác giả  : Nguyễn Minh Kiều


btn taive Phân tích các báo cáo tài chính công ty

 

Nguồn : ebook.vn

Bài Liên Quan:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Trang 1 / 11